Mitä kehitysavussa käytetyt lyhenteet tarkoittavat?

Pisteet: 0/5